Задаци

Овде можете наћи задатке са претходних такмичења.

Уколико мислите да је неки задатак споран (нетачно решење, нејасна формулација, итд.), погледајте рубрику „Кутак за спорни тренутак“.

Задаци са СФО из периода 2007-2011 се налазе у брошури.

1. разред


Година Општинско Окружно Републичко Савезно
GodinaОпштинскоОкружноРепубличкоСавезно
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

2. разред


Година Општинско Окружно Републичко Савезно
GodinaОпштинскоОкружноРепубличкоСавезно
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

3. разред


Година Општинско Окружно Републичко Савезно
GodinaОпштинскоОкружноРепубличкоСавезно
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

4. разред


Година Општинско Окружно Републичко Савезно СФО
GodinaОпштинскоОкружноРепубличкоСавезно СФО
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


 

Затворено за коментаре.