Olovka je bačena

SŠ – mart i april 2012.

Kada je isteklo vreme za rad na opštinskom takmičenju iz fizike, Branislav je ispustio olovku sa visine \( h=1 m \) bez početne brzine i ugaonog momenta. Olovka je tanka, homogena, dužine \( l=20 cm \), mase \( m=35 g \) i u momentu ispuštanja zaklapala je ugao \( \alpha=30^\circ \) sa horizontalnom ravni. Koliko vremena protekne od momenta kada kraj olovke koji je u startu bio bliži podu udari u pod do momenta kada u pod udari drugi kraj olovke. Priznavaće se sva obrazložena numerička rešenja koja od prave vrednosti ovog vremena ne odstupaju više od 5%.

Napomena 1: Smatrati da je pod apsolutno gladak (nema trenja) kao i da je sudar olovke sa podom elastičan.

Napomena 2: Smatrati da se pomenuto opštinsko takmičenje odvijalo na planeti dovoljno velikoj da se u relevantnom delu prostora gravitaciono ubrzanje može smatrati homogenim intenziteta \( g = 9.81 m/s^2 \).

Napomena 3: Smatrati da je \( h \) visina na kojoj je bio centar mase olovke u trenutku kad ju je Branislav ispustio.

Ovaj unos je objavljen pod Problem meseca. Zabeležite stalnu vezu.

Zatvoreno za komentare.