Komisija

Od školske 2015/2016. zaključno sa školskom 2018/2019. godinom predsednik Državne komisije za takmičenja učenika srednjih škola iz fizike je bio dr Božidar Nikolić sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.

__________________________________________________________________________

Komisija za takmičenja učenika srednjih škola u školskoj 2018/2019. godini je imala sledeći sastav:

Predsednik komisije:
Božidar Nikolić boza@ff.bg.ac.rs

1. razred:
Autor: Nemanja Madić
Autor: David Knežević
Recenzent: Milutin Stepić

2.razred:
Autor: Mihailo Čubrović
Autor: Aleksandar Bukva

3.razred:
Autor: Stefan Šušnjar
Autor: Marko Kuzmanović
Recenzent: Vladan Pavlović

4.razred:
nije bilo članova komisije

Autori eksperimentalnog zadatka za Srpsku fizičku olimpijadu:
Marko Opačić
Bojan Stojadinović

__________________________________________________________________________

Komisija za takmičenja učenika srednjih škola u školskoj 2017/2018. godini je imala sledeći sastav:

Predsednik komisije:
Božidar Nikolić boza@ff.bg.ac.rs

1. razred:
Autor: Petar Mali
Autor: David Knežević
Recenzent: Milutin Stepić

2.razred:
Autor: Mihailo Čubrović
Autor: Aleksandar Bukva
Recenzent: Nikola Petrović

3.razred:
Autor: Vladan Pavlović
Autor: Ilija Ivanišević
Autor: Marko Kuzmanović
Recenzent: Dimitrije Stepanenko

4.razred:
Autor: Veljko Janković
Autor: Ana Hudomal

Autori eksperimentalnog zadatka za Srpsku fizičku olimpijadu:
Marko Opačić
Danko Bošnjaković
Milan Jocić

Turnir mladih fizičara:
Predsednik: Aleksandra Alorić
Sekretar: Vladimir Veljić

__________________________________________________________________________

Komisija za takmičenja učenika srednjih škola je u školskoj 2016/2017. godini imala sledeći sastav:

Predsednik komisije:
Božidar Nikolić boza@ff.bg.ac.rs

Sekretar komisije:
Svetislav Mijatović svemij@gmail.com

1. razred:
Autor: Petar Mali
Autor: Svetislav Mijatović
Recenzent: Zoran Popović

2.razred:
Autor: Nora Trklja
Recenzent: Nikola Petrović

3.razred:
Autor: Vladan Pavlović
Autor: Vladimir Veljić
Autor: Marko Kuzmanović
Recenzent: Dimitrije Stepanenko

4.razred:
Autor: Nenad Vukmirović
Autor: Veljko Janković
Autor: Nikola Jovančević
Recenzent: Antun Balaž

Autori eksperimentalnog zadatka za Srpsku fizičku olimpijadu:
Marko Opačić
Danko Bošnjaković
Milan Jocić

Turnir mladih fizičara:
Predsednik: Aleksandra Alorić
Sekretar: Vladimir Veljić

 
__________________________________________________________________________

Komisija za takmičenja srednjih škola u školskoj 2015/2016. godini je imala sledeći sastav:

Predsednik komisije:
Božidar Nikolić boza@ff.bg.ac.rs

Sekretar komisije:
Svetislav Mijatović svemij@gmail.com

1. razred:
Autor: Petar Mali
Autor: Zoran Popović
Autor: Svetislav Mijatović
Recenzent: Božidar Nikolić

2.razred:
Autor: Nora Trklja
Autor: Petar Bokan
Recenzent: Nikola Petrović

3.razred:
Autor: Vladan Pavlović
Autor: Vladimir Veljić
Autor: Marko Kuzmanović
Recenzent: Dimitrije Stepanenko

4.razred:
Autor: Nenad Vukmirović
Autor: Veljko Janković
Autor: Nikola Jovančević
Recenzent: Antun Balaž

Autori eksperimentalnog zadatka za Srpsku fizičku olimpijadu:
Marko Opačić
Nenad Lazarević
Novica Paunović

 

__________________________________________________________________________

Predsednik DFS je 24. januara 2014. godine imenovao prof. dr Miću Mitrovića za vršioca dužnosti predsednika komisije za srednju školu.

Upravni odbor DFS je 1. februara 2014. godine postavio prof. dr Miću Mitrovića za predsednika komisije za srednju školu za 2014. godinu.

__________________________________________________________________________

Komisija za takmičenja srednjih škola je u školskoj 2012/2013. godini imala sledeći sastav:

Predsednik komisije:
dr Aleksandar Krmpot aleksandar.krmpot@dfs.rs

Sekretar komisije:
dr Milovan Šuvakov milovan.suvakov@dfs.rs

1. razred:
Autor: dr Zoran Mijić zoran.mijic@dfs.rs
Autor: Zoran Popović zoran.popovic@dfs.rs
Recenzent: dr Nevena Puač nevena.puac@dfs.rs

2.razred:
Autor: dr Sanja Tošić sanja.tosic@dfs.rs
Autor: dr Bojan Nikolić bojan.nikolic@dfs.rs
Recenzent: dr Dragan Markušev dragan.markusev@dfs.rs

3.razred:
Autor: dr Milan Radonjić milan.radonjic@dfs.rs
Autor: Vladimir Veljić vladimir.veljic@dfs.rs
Recenzent: dr Antun Balaž antun.balaz@dfs.rs

4.razred:
Autor: dr Nenad Vukmirović nenad.vukmirovic@dfs.rs
Autor: Veljko Janković veljko.jankovic@dfs.rs
Recenzent: dr Darko Tanasković darko.tanaskovic@dfs.rs

Autori eksperimentalnog zadatka za Srpsku fizičku olimpijadu:
dr Nenad Lazarević
mr Novica Paunović
__________________________________________________________________________

Komisija za takmičenja srednjih škola je u školskoj 2011/2012. godini imala sledeći sastav:

Predsednik komisije:
dr Aleksandar Krmpot aleksandar.krmpot@dfs.rs

Sekretar komisije:
dr Milovan Šuvakov milovan.suvakov@dfs.rs

1. razred:
Autor: dr Zoran Mijić zoran.mijic@dfs.rs
Autor: Zoran Popović zoran.popovic@dfs.rs
Recenzent: dr Nevena Puač nevena.puac@dfs.rs

2.razred:
Autor: dr Sanja Tošić sanja.tosic@dfs.rs
Autor: dr Bojan Nikolić bojan.nikolic@dfs.rs
Recenzent: dr Dragan Markušev dragan.markusev@dfs.rs

3.razred:
Autor: Milan Radonjić milan.radonjic@dfs.rs
Autor: Milan Žeželj milan.zezelj@dfs.rs
Recenzent: dr Antun Balaž antun.balaz@dfs.rs

4.razred:
Autor: dr Nenad Vukmirović nenad.vukmirovic@dfs.rs
Autor: dr Mihailo Rabasović mihailo.rabasovic@dfs.rs
Recenzent: dr Darko Tanasković darko.tanaskovic@dfs.rs

Zatvoreno za komentare.