Дописно такмичење

Дописно такмичење је први ниво Турнира младих физичара. Право учешћа имају ученици свих разреда, свих средњих школа на територији републике Србије. Овај ниво такмичења је индивидуалног карактера. Ученици решавају један од задатака по избору и његово решење шаљу у форми извештаја електронским путем.

Задаци за дописно такмичење

На овом нивоу такмичења, учесници решавају један задатак по избору. Текстове задатака можете преузети овде, а списак иницијалне литературе која ће Вам помоћи при решавању задатака можете преузети овде.

Извештај

Извештај би требало да сумира решење задатка, тј. истраживање и објашњење задатог феномена. Смернице за писање извештаја можете преузети овде. Смернице нису обавезујуће – сви пристигли извештаји ће бити равноправно разматрани. Дужина извештаја није ограничена, али се саветује да укупан број речи буде око 3000. Извештај обавезно послати у .pdf  формату.

ОВДЕ можете видети најбоље оцењени извештај са прошлогодишњег Дописног такмичења. Аутор је Петар Петрашиновић, тадашњи ученик гимназије „Вук Караџић“ у Трстенику.

Шифровање и слање радова

Сви радови биће прегледани под шифрама (комбинација карактера енглеског алфабета и бројева по избору учесника). Зато, пријава за Дописно такмичење мора да садржи:

  1. Пријавни формулар (у коме су једино сви лични подаци ученика и шифра), са називом: prijava_vašašifra
  2. Извештај, са називом: izvestaj_vašašifra
  3. Прилози (ако их има), са називом: prilog1_vašašifra, prilog2_vašašifra

Пријавна документација не сме бити већа од 25MB.

Ваше личне податке уписујете једино у пријавни формулар који можете преузети овде. Извештај (и прилози) не смеју садржати личне податке (име или презиме ученика, име или презиме ментора, име школе и слично). Обавезно обришите ваше име, односно име вашег рачунара, из мета података вашег .pdf  фајла.

Ваше решење задатка (пријавни формулар, извештај и евентуалне прилоге) за Дописно такмичење очекујемо до 28. октобра 2018. у 23:59 (по локалном времену). Пријаве слати на адресу: dopisno@dfs.rs, а сва евентуална питања на: srbypt@dfs.rs. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Затворено за коментаре.