Проблем месеца

Страна „Проблем месеца“ сваког месеца доноси по три проблема. Један проблем је намењен првенствено основцима, други средњошколцима, док је трећи намењен студентима физике као и свима осталима који воле физику.

Шаљите нам ваша решења на адресу веб редакције до првог у наредном месецу, а ми ћемо објавити имена оних који су успешно решили проблем месеца. Пожељно је да нам решење пошаљете у pdf формату (откуцано или написано руком, па скенирано), а уколико немате техничке могућности за то прихватаћемо и сваки други разуман формат.

Проблеми лета:

Пошто следе годишњи одмори, решили смо да уместо проблема месеца припремимо проблеме лета. Рок за слање решења ових проблема је 31. август 2012.

Како нисмо добили решење проблема месеца маја за основну школу, исти проблем остаје проблем лета.

Стигло нам је једно тачно решење проблема лета за основну школу. Решење нам је послао:

Дејан Тодоровић, 6. разред, Основна школа „Иван Вушовић“, Ражањ.

Дејаново решење можете погледати овде.

Није нам стигло ниједно решење проблема лета за средњу школу.

Проблеми месеца маја:

Пошто нисмо добили решење проблема месеца априла за основну школу, исти проблем остаје проблем месеца и у мају.

Стигло нам је једно тачно решење проблема месеца маја за средњу школу. Решење нам је послао:

Иван Стошић, 2. разред, Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш.

Овде објављујемо то решење.

Није нам стигло ниједно решење проблема месеца маја за ученике основних школа.

Проблеми месеца априла:

Пошто нисмо добили тачна решења проблема месеца марта за средњу школу и студенте, исти проблеми остају проблеми месеца и у априлу.

Стигло нам је једно тачно решење проблема месеца априла за средњу школу. Решење нам је послао:

Петар Тадић, 3. разред, Гимназија „Стојан Церовић“, Никшић

Овде објављујемо то решење. Да би решио задатак, Петар је при крају задатка искористио апроксимацију да је синус малог угла једнак том углу, што му је омогућило да задатак реши аналитички. Коначна бројна вредност решења које је добио је 11,6ms, што је јако близу решењу од 11,9ms које би се добило нумеричким решавањем проблема без коришћења те апроксимације.

Није нам стигло ниједно решење проблема месеца априла за ученике основних школа.

Проблеми месеца марта:

Пошто нисмо добили тачна решења проблема месеца фебруара за основну школу и студенте, исти проблеми остају проблеми месеца и у марту.

Стигла су нам три решења проблема месеца марта за основне школе и са задовољством објављујемо да су сва три тачна. Задатак су тачно решили:

Милица Перић, 7. разред, ОШ „Учитељ Таса“, Ниш
Урош Шевкушић, 6. разред, ОШ „Јован Стерија Поповић“, Нови Београд
Милоје Ђукановић, 8. разред, ОШ „Анта Богићевић“, Лозница

Са закашњењем нам је стигло и тачно решење које је послао
Ђорђе Ступар, 6. разред, ОШ “Доситеј Обрадовић“, Нови Сад

Овде објављујемо решење које нам је послао Милоје Ђукановић.

Стигла су нам три решења проблема месеца марта за средње школе, али нажалост ниједно од њих није тачно. Није нам стигло ниједно решење задатка за студенте.

Проблеми месеца фебруара:

На постављени проблем месеца фебруара за средње школе нам је стигло 8 решења од којих је 7 тачно, а једно не у потпуности тачно јер ученик није приметио да је време пута једнако половини одговарајућег периода осцилација, а не периоду. Задатак су потпуно тачно решили:

Александар Буква, Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
Иван Стошић, Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш
Јован Блануша, Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
Марио Цекић, 4. разред, Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад
Андрија Сенте, Гимназија „Светозар Марковић“, Суботица
Петар Тадић, 3. разред, Гимназија „Стојан Церовић“, Никшић
Љубица Вујовић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац

Овде објављујемо решење које нам је послао Марио Цекић.

 

Затворено за коментаре.