Кутак за спорни тренутак

У рубрици „Кутак за спорни тренутак“ ће бити постављани и дискутовани задаци са ранијих такмичења који су на неки начин били спорни – задаци где је званично решење комисије било погрешно, задаци где сама поставка садржи физички немогућу ситуацију, задаци где је дат мањак података, задаци где је дат вишак података који нису међусобно усаглашени, задаци са недовољно прецизном формулацијом, итд. Уколико сматрате да је неки задатак управо такав, можете послати поруку на електронску адресу редакције neutrinidfs@gmail.com.

Задаци који су били веома спорни (суштински погрешно решење комисије, формулација која садржи физички немогућу ситуацију или непотпун опис проблема) су означени звездицом. Они мање спорни задаци (који захтевају минималну корекцију решења, у којима треба да се дода нека стандардна претпоставка коју такмичари подразумевају, који садрже непрецизност у формулацији која ипак код већине такмичара не уноси забуну, итд.) су без звездице. Коментари посетилаца сајта на задатке обележени су симболом ©.

8. разред, Државно 2018, 3. задатак

8. разред, Општинско 2017, 2. задатак

8. разред, Општинско 2017, 3. задатак

8. разред, Општинско 2017, 4. задатак

8. разред, Државно 2016, 1. задатак

© 4. разред, Државно 2016, 3. задатак

8. разред, Општинско 2016, 1. задатак

6. разред, Општинско 2016, 2. задатак

2. разред, Општинско 2016, 5. задатак

4. разред, Државно 2015, 3. задатак

2. разред, Општинско 2015, 3. задатак

3. разред, Општинско 2015, 3. задатак

2. разред, Општинско 2015, 1. задатак

1. разред, Општинско 2015, 1. задатак

1. разред, Општинско 2015, 4. задатак

3. разред, Општинско 2015, 2. задатак

8. разред, Општинско 2015, 1. задатак

6. разред, Општинско 2015, 3. задатак

3. разред, Државно 2014, 2. задатак

2. разред, Државно 2014, 3. задатак

1. разред, Државно 2014, 1. задатак

1. разред, Државно 2014, 2. задатак

8. разред, Државно 2014, 5. задатак под б

1. разред, Окружно 2014, 4. задатак

2. разред, Окружно 2014, 2. задатак

2. разред, Окружно 2014, 3. задатак

3. разред, Окружно 2014, 1. задатак

4. разред, Окружно 2014, 1. задатак

4. разред, Окружно 2014, 3. задатак

4. разред, Окружно 2014, 4. задатак

4. разред, Окружно 2014, 5. задатак

6. разред, Окружно 2014, 1. задатак

7. разред, Окружно 2014, 4. задатак

8. разред, Окружно 2014, 4. задатак

1. разред, Општинско 2014, 1. задатак

1. разред, Општинско 2014, 2. задатак

2. разред, Општинско 2014, 2. задатак

2. разред, Општинско 2014, 5. задатак

6. разред, Општинско 2014, 3. задатак

6. разред, Општинско 2014, 4. задатак

7. разред, Општинско 2014, 2. задатак

7. разред, Општинско 2014, 4. задатак

7. разред, Општинско 2014, 5. задатак

8. разред, Општинско 2014, 4. задатак

6. разред, Општинско 2013, 5. задатак

7. разред, Општинско 2013, 1. задатак

8. разред, Општинско 2013, 5. задатак

8. разред, Окружно 2013, 2. задатак

2. разред, Окружно 2013, 3. задатак

1. разред, Општинско 2012, 5. задатак

7. разред, Окружно 2012, 4. задатак

6. разред, Републичко 2010, 4. задатак

1. разред, Општинско 2006, 3. задатак

6. разред, Општинско 2004, 5. задатак

4. разред, Окружно 2003, 2. задатак

1. разред, Општинско 2001, 2. задатак

1. разред, Окружно 2001, 1. задатак

1. разред, Општинско 2000, 1. задатак

Затворено за коментаре.