Kalendar takmičenja

Kalendar takmičenja iz fizike učenika srednjih škola u školskoj 2017/2018. godini je dat u donjoj tabeli. Kalendar je donelo nadležno ministarstvo i u velikoj meri odstupa od predloga koji im je upućen.

Nivo takmičenja Datum
Školsko do 19. 1. 2018.
Opštinsko 25. 2. 2018.
Okružno 3. 3. 2018.
Državno 23-24. 3. 2018. 22-23. 3. 2018.
Srpska fizička olimpijada 27-28. 4. 2018.
IPhO 21-29. 7. 2018.

Kalendar takmičenja učenika srednjih škola u školskoj 2016/2017. godini je dat u sledećoj tabeli:

Nivo takmičenja Datum
Školsko do 20.1.2017.
Opštinsko 22.1.2017.
Okružno 26.2.2017.
Državno 25-26.3.2017.
Srpska fizička olimpijada 29-30.4.2017.
27-28.4.2017.
IPhO 16-24.7. 2017.

Kalendar takmičenja učenika srednjih škola u školskoj 2015/2016. godini je dat u donjoj tabeli. Kalendar je donelo nadležno ministarstvo pri čemu nisu usvojeni predlozi Državne komisije za termine održavanja takmičenja.

Nivo takmičenja Datum
Školsko 19.2.2016.
Opštinsko 28.2.2016.
Okružno 13.3.2016.
Državno 23-24.4.2016.
22-23.4.2016.
Srpska fizička olimpijada 6-7.5.2016.
IPhO 10-18.7.2016.

Kalendar takmičenja učenika srednjih škola u školskoj 2014/2015. godini je dat u sledećoj tabeli:

Nivo takmičenja Datum
Školsko do 12.2.2015.
Opštinsko 14.2.2015.
Okružno 14.3.2015.
Državno 25-26.4.2015.
Srpska fizička olimpijada 9-10.5.2015.
IPhO 5-12.7.2015.

Predlog rasporeda takmičenja iz fizike učenika srednjih škola u školskoj 2013/2014. se nalazi u sledećoj tabeli. Zbog velikog broja pitanja oko termina takmičenja upućenih članovima bivše komisije za srednju školu, želimo da vas obavestimo da je ovaj predlog termina za takmičenja za 2014. godinu bivša komisija za srednju školu uputila predsedniku DFS Ivanu Dojčinoviću još 17. jula 2013. godine, kako bi taj predlog bio prosleđen Ministarstvu i usaglašen sa terminima drugih takmičenja. Za sva dodatna pitanja šta se nakon toga desilo, možete kontaktirati predsednika DFS Ivana Dojčinovića.

Na sajtu www.dfs.rs/takmicenja koji je zvanični sajt komisije za takmičenja u školskoj 2013-2014. godini objavljena je informacija da je opštinsko takmičenje iz fizike za srednje škole pomereno za 23. februar.

Nivo takmičenjaOpštinskoOkružnoDržavnoSFOIPhO
Datum8. februar
23. februar 2014.
8. mart 2014.5-6. april
26-27. april 2014.
10-11. maj 2014.13-21. jul 2014.

 


Raspored takmičenja srednjih škola u školskoj 2012/2013:

RazredOpštinskoOkružnoDržavnoSFOIPhO
17. februar 2013.9. mart 2013.13-14. april 2013.18-19. maj 2013.7-15. jul 2013.
1.KinematikaSila (zaključno sa trenjem)Dinamika rotacije
2.TermodinamikaDinamika fluidaElektrostatika (zaključno sa jačinom polja)
3.Mehaničke oscilacije i elektromagnetna indukcijaNaizmenične strujeAkustika
4.De Broljevi talasiKvantna mehanikaFizika čvrstog stanjaCelo gradivo srednje školeGradivo prema programu IPhO

 


Raspored takmičenja srednjih škola u školskoj 2011/2012:

RazredOpštinskoOkružnoRepubličkoSFO
26. februar 2012.10. mart 2012. 21-22. april 2012. 26-27. maj 2012.
1.KinematikaSila (zaključno sa trenjem)Dinamika rotacije
2.TermodinamikaDinamika fluidaElektrostatika (zaključno sa jačinom polja)
3.Mehaničke oscilacije i eklektromagnetna indukcijaNaizmenične strujeAkustika
4.De Broljevi talasi Kvantna mehanika Fizika čvrstog stanja Celo gradivo

 

Zatvoreno za komentare.