Okružno takmičenje za učenike srednjih škola 2018

Takmičenje se održava u subotu, 03. 03. 2018. godine, sa početkom u 10 časova. Izrada zadataka traje 210 minuta, računato od trenutka kada su zadaci podeljeni učenicima. Molimo vas da striktno poštujete satnicu takmičenja.

Izveštaj sa rezultatima takmičenja u elektronskoj formi dostaviti odmah po završetku takmičenja, državnoj komisiji na mejl takmicenja.srednjaskola@dfs.rs

Rezultati se dostavljaju isključivo na formularu koji možete skinuti sa sajta. Molimo vas da sve tražene podatke upišete u formular.

Radove učenika dostaviti državnoj komisiji, na adresu:

Univerzitet u Beogradu
Fizički fakultet
(za Božidara Nikolića)
Studentski trg 12
11001 Beograd

Zbog izuzetno sabijenog rasporeda takmičenja ove godine molimo vas da poštujete date rokove.

Važni datumi:

  • Podnošenje žalbi državnoj komisiji do 7. marta u ponoć. Žalbe se mogu podnositi samo na zadatke na koje je prethodno podneta žalba okružnoj komisiji. Žalbe treba poslati na adresu takmicenja.srednjaskola@dfs.rs
  • Postavljanje granica za prolaz na državno 8-9. marta.
  • Podnošenje molbi do 11. marta u ponoć. Molbe treba poslati na adresu takmicenja.srednjaskola@dfs.rs
  • Rešenja molbi i konačan spisak učesnika 12. marta.

Zadatke i rešenja možete pogledati ovde:

prvidrugitreći i četvrti razred.

Ispravljene verzije rešenja zadataka za drugi razred su postavljene na sajt. Izvinjavamo se zbog ovih grešaka!

Rezultati takmičenja po okruzima:

Zbirni rezultati sa okružnog takmičenja se mogu pogledati ovde.

Napomena: U zbirnu listu su unete sve korekcije koje su okružne komisije poslale posle objavljivanja pojedinačnih rezultata. Kod dva učenika prvog razreda je korigovan broj poena pošto im je na zadatku koji nosi 15 poena dato 20.

Granice za prolaz na državno takmičenje:

  • prvi razred 78 poena bozoni, 70 fermioni;
  • drugi razred 51 poen bozoni, 69 fermioni;
  • treći razred 51 poen bozoni, 55 fermioni;
  • četvrti razred 40 poena bozoni, 47 fermioni.

Konačni rezultati:

Rezultati razmatranja podnetnih molbi i specijalni pozivi se mogu pogledati ovde. Posle rasvetljavanja nedoumice oko molbe jednog učenika napravljena je konačna verzija spiska učesnika.

Konačan spisak učesnika državnog takmičenja je objavljen na strani posvećenoj vestima u vezi sa državnim takmičenjem.

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.

Zatvoreno za komentare.