Takmičenje „Beamline for schools“ u organizaciji CERN-a

Evropska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN) organizuje takmičenje „Beamline for schools“. Na takmičenju mogu učestvovati timovi srednjoškolaca. Zadatak tima je da osmisli eksperiment koji se može obaviti koristeći postrojenja koja postoje u CERN-u. Predlozi eksperimenata će biti razmatrani od strane stručnjaka iz CERN-a i najuspešniji timovi će biti pozvani da izvedu predloženi eksperiment u CERN-u.

Timovi se mogu sastojati od najviše 30 srednjoškolaca i bar jednog supervizora (nastavnik fizike, istraživač iz instituta, profesor ili asistent na fakultetu,…) pri čemu na samo izvođenje eksperimenta u CERN-u može doći najviše 9 članova tima (koji moraju imati bar 16 godina) i jedan ili dva supervizora. Rok za registrovanje timova je 31. januar 2015, rok za slanje predloga eksperimenta je 31. mart 2015, a pobednički timovi će izvoditi eksperiment tokom jedne nedelje u avgustu, septembru ili oktobru.

Zvanične informacije o ovom takmičenju koje se 2015. godine organizuje drugi put možete naći na stranici:
http://beamline-for-schools.web.cern.ch/

Zainteresovani učenici mogu dobiti podršku od Predraga Milenovića i Miloša Đorđevića (trenutno rade u CERN-u) i Duška Latasa (Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu). Kontakt osoba je Duško Latas (latas@ff.bg.ac.rs).

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.

Zatvoreno za komentare.