8. razred, Okružno 2014, 4. zadatak

Zadatak i zvanično rešenje komisije možete učitati ovde.

Poslednja rečenica u postavci zadatka „Zanemariti uticaj prelaza sa strme na horizontalnu ravan na kretanje tela“ je zbunjujuća. Ako taj prelazak ne utiče na kretanje tela, to bi značilo da telo nastavlja da se kreće u istom pravcu i prodire u zemlju što je nelogično.

Da bi se dobilo rešenje komisije potrebno je poslednju rečenicu zameniti sa: „Smatrati da prilikom prelaska sa strme na horizontalnu ravan ne dolazi do promene intenziteta brzine tela.“

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano. Zabeležite stalnu vezu.

Zatvoreno za komentare.