8. razred, Opštinsko 2013, 5. zadatak

Zadatak i zvanično rešenje komisije možete učitati ovde.

Formulacija zadatka je problematična, posebno druga rečenica u kojoj se kaže: Ako se predmet potopi u morsku vodu, temperature \(t=25^0\mathrm{C}\), talasna dužina će mu se smanjiti za 58%. Iz ove rečenice ispada da predmet (a ne talas) ima neku talasnu dužinu koja se menja kad se predmet potopi u vodu.

Mnogo bolja formulacija ovog zadatka bi bila:

Bakarni predmet je potopljen u morsku vodu temperature \(t=25^0\mathrm{C}\). Kroz sistem se prostire mehanički talas čija je talasna dužina u morskoj vodi za 58% manja nego u bakru. Brzina prostiranja talasa u bakru je \(v=3650\:\mathrm{m}/\mathrm{s}\). Kolika je brzina prostiranja tog talasa u morskoj vodi na datoj temperaturi?

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano. Zabeležite stalnu vezu.

Zatvoreno za komentare.