8. razred, Okružno 2013, 2. zadatak

Zadatak i zvanično rešenje možete učitati ovde.

U formulaciji zadatka je napravljen propust jer je rečeno da je sfera poluprečnika \(R_2=12\:\mathrm{cm}\) smeštena unutar sfere poluprečnika \(R_1=10\:\mathrm{cm}\), što je fizički nemoguće. Nadalje ćemo komentarisati ovaj zadatak pod pretpostavkom da je u formulaciji rečeno da se sistem sastoji od dve koncentrične sfere, pri čemu je jedna poluprečnika \(R_1=10\:\mathrm{cm}\), a druga poluprečnika \(R_2=12\:\mathrm{cm}\). U formulaciji je rečeno da je tačka 4 na rastojanju \(r_4=120\:\mathrm{mm}\) od centra sfera i da su sfere zanemarljive debljine, pa je nejasno da li se ona nalazi unutar sfere 2, na njoj ili van nje. Zvanično rešenje je tačno pod pretpostavkom da je tačka 4 van sfere ili na samoj sferi, a ako je unutar nje onda je električno polje jednako \(E=kq_1/R_2^2\).

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano. Zabeležite stalnu vezu.

Zatvoreno za komentare.