Obaveštenje u vezi Republičkog takmičenja

Od ove godine važi novi Pravilnik o takmičenjima koji predviđa značajne novine u pravilima po kojima se održava Republičko takmičenje za srednje škole. Verujemo da je većina vas već upoznata sa pravilnikom i tim novinama, ali pošto komisiji stalno stižu pitanja vezana za isti, u ovom obaveštenju želimo da ukratko istaknemo najznačajnije novine.

1. Prvi put će takmičenje biti organizovano u dve kategorije: kategoriji učenika odeljenja koja rade po programima sa povećanim fondom časova fizike ili matematike (u daljem tekstu bozonska kategorija) i kategoriji učenika gimnazija i srednjih stručnih škola (u daljem tekstu fermionska kategorija).

2. Učenici koji po odeljenju koje pohađaju pripadaju fermionskoj kategoriji mogu, ukoliko žele, da se takmiče u bozonskoj kategoriji. Da bi to učinili, potrebno je da podnesu molbu Predsedniku komisije za takmičenja srednjih škola na adresu takmicenja.srednjaskola@dfs.rs. Rok za slanje takvih molbi je već istekao, ali s obzirom da ima onih koji nisu bili upoznati sa rokom, rok će biti produžen do nedelje 8. aprila 2012. u ponoć. Molimo učenike koji žele da upute ovakve molbe da dobro pročitaju dole navedenu tačku 3 i razmisle pre nego što odluče u kojoj će se kategoriji takmičiti.

3. Prilikom dodeljivanja nagrada formiraće se nezavisne liste u svakoj od kategorija. Nagrade će se dodeljivati prema procentu od broja učesnika – prvih 8% učenika u datoj kategoriji dobija prvu nagradu, sledećih 17% dobija drugu, sledećih 25% treću nagradu, a sledećih 17% pohvalu.

4. Zadaci u svakoj od kategorija će biti prilagođeni programu i fondu časova fizike i matematike koji pohađaju učenici tih odeljenja. U skladu sa tim, zadaci u različitim kategorijama će biti različiti, pri čemu nekoliko zadataka (verovatno 2-3 zadatka) mogu biti i zajednički za obe kategorije. U obe kategorije će jedan zadatak biti u obliku misaonog eksperimenta, kao i ranije.

5. Objava koju je veb redakcija postavila 1. aprila je bila šala. Dakle, neće biti neračunskog zadatka, a u komisiji neće biti Ljubivoje Ršumović i Raša Popov :-)

6. Usmene žalbe na Republičkom takmičenju će biti ograničene na 5 minuta po učeniku. Ovaj rok se može produžiti samo ukoliko član komisije koji razmatra žalbu smatra da je to potrebno.

7. Na Srpsku fizičku olimpijadu će se plasirati najbolje plasirani učenici na Republičkom takmičenju u opštoj grupi, i to bar 12 najboljih učenika iz bozonske kategorije i bar 8 najboljih učenika iz fermionske kategorije. Rezultati sa Republičkog takmičenja se neće uzimati u obzir za plasman na Međunarodnu olimpijadu iz fizike.

8. Zadaci na Srpskoj fizičkoj olimpijadi će biti slični onima na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike i zajednički za sve učesnike. Na Međunarodnu olimpijadu iz fizike će se plasirati pet prvoplasiranih učenika sa Srpske fizičke olimpijade.

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.

Zatvoreno za komentare.