Arhive autora: boza

Prirodni logaritam u termodinamici

Budući da se ne može pouzdano utvrditi da li nastavnici fizike u srednjim školama obrađuju rad izotermskog procesa korišćenjem prirodnog logaritma (u obe takmičarske kategorije), Komisija za takmičenja iz fizike za drugi razred je odlučila da objavi kratko uputstvo kojim … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar

Okružno takmičenje 2019.

Okružno takmičenje iz fizike za srednjoškolce će se održati u nedelju 3. marta, sa početkom u 10 sati.

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar

Kalendar takmičenja za školsku 2018/2019.

Opštinsko: 20. januar; Okružno: 3. mart; Državno: 22. i 23. mart; Srpska fizička olimpijada: 24. i 25. april. Plan i program za određene nivoe takmičenja: Okružno (zaključno sa navedenom oblašću): prvi razred: trenje; drugi razred: dinamika fluida; treći razred: harmonijske … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar

Opštinsko takmičenje 2019.

Opštinsko takmičenje iz fizike za srednjoškolce će se održati u nedelju 20. januara, sa početkom u 10 sati. Gradivo za opštinsko takmičenje, za obe kategorije: Prvi razred: Kretanje (do dinamike). Drugi razred: Zaključno sa termodinamikom. Treći razred:  Zaključno sa naizmeničnom strujom. … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar

12. Srpska fizička olimpijada za učenike srednjih škola

12. Srpska fizička olimpijada će se održati 27. i 28. aprila 2018. na Fizičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, u zgradi u  ulici Cara Dušana 13. Spisak učesnika možete pogledati ovde. Pre takmičenja molimo učenike da pročitaju opšta uputstva. Satnica 12. … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar

Državno takmičenje za učenike srednjih škola 2018

Državno takmičenje će se ove godine  održati u Nišu, 22. i 23. marta. Takmičenje je iz tehničkih razloga pomereno za jedan dan u odnosu na termin dat u kalendaru.  Učenici će zadatke raditi na Elektronskom fakultetu. Pregledanje zadataka, objavljivanje rezultata i … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar

Okružno takmičenje za učenike srednjih škola 2018

Takmičenje se održava u subotu, 03. 03. 2018. godine, sa početkom u 10 časova. Izrada zadataka traje 210 minuta, računato od trenutka kada su zadaci podeljeni učenicima. Molimo vas da striktno poštujete satnicu takmičenja. Izveštaj sa rezultatima takmičenja u elektronskoj formi dostaviti odmah po … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar

Opštinsko takmičenje za učenike srednjih škola 2018

Takmičenje se održava u nedelju, 25. 02. 2018. godine, sa početkom u 9 časova. Izrada zadataka traje 180 minuta, računato od trenutka kada su zadaci podeljeni učenicima. Molimo vas da striktno poštujete satnicu takmičenja. Svi učenici koji učestvuju na takmičenju … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar

Plan za takmičenja u školskoj 2017/2018.

Prvi razred Oštinsko: Kinematika (kretanje) Okružno: +Dinamika translacionog kretanja Državno: +Dinamika rotacionog kretanja. Ravnoteža tela. Drugi razred Opštinsko: Molekularno kinetička teorija gasova. Termodinamika. Okružno: +Osnovi dinamike fluida Državno: +Molekulske sile i agregatna stanja. Elektrostatika (zaključno sa jačinom električnog polja). Treći razred Opštinsko: Magnetno polje. Elektromagnetna indukcija.Naizmenična … Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obaveštenja | Ostavite komentar